نام زیرپورتال : خراسان رضوی
نشریات
چهارشنبه 21 تير 1396 فصلنامه شفافیت اقتصادی
ناشر: اداره کل امور اقتصادی و دارائی خراسان رضوی
شابك: 978-964-163-xxx-x

توضيحات:
فصلنامه شفافیت اقتصادی
پست الکترونیک: shaffafiat@kefa.ir
مدیر مسئول:
سید مهدی رمضانی

سردبیر:
سید حامد حسینی
هیات تحریریه:
محسن رمضانی، رضا خواجه نائینی، محمود مهدوی، رضا عسگری، عفت شمس، زهرا ذوالفقاری، محمد اعظم‌رجبیان، هادی ذاکری و سیدحمید حسینی
مقالات مندرج در این فصلنامه نشان دهنده نظریات معاونت اقتصادی سازمان نیست و مسئولیت صحت آمارها و نتایج به عهده نویسندگان است.
فصلنامه شفافیت- شماره 1 فصلنامه شفافیت- شماره 2 فصلنامه شفافیت- شماره 3و4
فصلنامه شفافیت- شماره 5 فصلنامه شفافیت- شماره 6 فصلنامه شفافیت- شماره 7و8
فصلنامه شفافیت- شماره 9 فصلنامه شفافیت- شماره 10 فصلنامه شفافیت- شماره 11
فصلنامه شفافیت- شماره 14و15 فصلنامه شفافیت- شماره 16 فصلنامه شفافیت- شماره 17
فصلنامه شفافیت- شماره 18
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^