نام زیرپورتال : خراسان رضوی
نشریات
پنجشنبه 12 مرداد 1396 پژوهش ها و گزارش های اقتصادی استان
نويسنده: اداره کل امور اقتصادی و دارائی خراسان رضوی

 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^