نام زیرپورتال : خراسان رضوی

1396/7/13 پنجشنبه

سومین جلسه شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در مشهد برگزار شد

سومین جلسه شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی با حضور مدیر کل امور اقتصادی ودارایی ومدیران دستگاههای تابعه در محل بیمه ایران برگزار شد.

مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان بعنوان رئیس شورا با اشاره به اهمیت این جلسات  هم افزایی، هماهنگی، انتظام و تبادل افکار وتجربیات را از جمله مزایای این گونه جلسات دانست واظهار داشت: وزارت امور اقتصادی ودارایی یکی از وزارتخانه های بزرگ کشور است که دارای سند راهبردی وعملیاتی تنظیم شده برای تمام واحدهای زیر مجموعه است ، لذا اگر دستگاه های تابعه نتوانند با هم هماهنگ عمل کنند وعملکرد جزیره ای داشته باشند رسیدن به اهداف سند راهبردی  سخت خواهد شد.
دکتر رمضانی در این جلسه بر اجرای تکالیف مقرر در برش های استانی پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت متبوع، اجرای تکالیف مقرر در  بسته های پنج گانه رونق تولید و اشتغال، لزوم تکمیل اطلاعات مورد درخواست وزارت متبوع در قالب گزارش سفر مقام عالی وزارت،‌ ارائه اطلاعات و آمار عملکردی دستگاهها به دبیرخانه شورا بصورت مستمر، تشکیل کمیته آموزش و برگزاری دوره های اقتصاد مقاومتی برای کارکنان دستگاههای عضو شورا تاکید کرد.
در پایان جلسه و پس از ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اجرای مصوبات جلسه قبل توسط مدیران دستگاههای عضو شورا و بیان پیشنهادات و مسائل پیش رو، مقرر شد اعضاء ، گزارش مستدل موضوعات مطروحه را جهت پیگیری از مراجع ذیربط به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.
 
 

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^