شرح وظایف معاونت اقتصادی:
 

 • تنظیم خط مشی و اداره امور اجرای سیاستهای اقتصادی در سطح استان در چارچوب سیاستهای مالی و اقتصادی کشور به منظور تحقق اهداف برنامه های پنج ساله توسعه

 • تحقیق وبررسی آثار ونتایج اقتصادی سیاستهای مالی در سطح استان

 • تحقیق وبررسی آثار ونتایج اقتصادی سیاستهای پولی و ارزی در سطح استان

 • بررسی وضعیت بخش های اقتصادی و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت

 • بررسی شاخص های اقتصادی و ارائه راهکارهای ارتقاء شاخص ها

 • بررسی و مطالعه مسائل زیربنایی استان و ارائه راهکارهای اجرائی جهت رفع موانع و مشکلات

 • بررسی و تجزیه و تحلیل منابع ومصارف بودجه استان در چارچوب برنامه عملیاتی توسعه استان

 • تهیه گزارشات و ارائه نظرات کارشناسی حول موضوعات مطرح شده در شورای برنامه ریزی استان

 • شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری در فعالیتهای مختلف تولیدی و تحلیل آثار آن بر توسعه استان

 • نظارت و ارائه راهنمایی در زمینه شناسایی و تدوین بانک اطلاعات فرصتهای سرمایه گذاری استان و بازاریابی بین المللی برای فرصتها، معرفی توانمندی های استان، همچنین طرح های متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی،اخذ مجوزهای لازم و اجرایی شدن موافقتنامه های مربوط به تسهیلات خارجی

 • فراهم نمودن امکانات مربوط به تشویق و جلب سرمایه خارجی از طریق تهیه بروشورهای تبلیغاتی و راهنمای سرمایه گذاران و ارائه تسهیلات و حمایت قانونی برای اشخاص (حقیقی و حقوقی)، شرکتها و موسسات خارجی که در استان سرمایه گذاری می نمایند

 • سرپرستی انجام و پیگیری کلیه امور مربوط به نظارت بر حسن اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان

 • نظارت بر مطالعه و بررسی سیاستها، برنامه‌ ها، ضوابط و قوانین و دستورالعمل های استانی و فرا استانی مربوط به امور سرمایه‌گذاری خارجی و روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها و ارائه پیشنهاد جهت بهبود شرایط سرمایه گذاری و رفع مشکلات پیش روی سرمایه گذاری خارجی 

گزارش های  اقتصادی استان

فصلنامه شفافیت

پژوهش های اقتصادی

آمار و اطلاعات اقتصادی

گزیده اخبار اقتصادی

جمعیت و نیروی انسانی
تولید
بانکها
بازرگانی
تورم

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^