فرم نظر سنجی و انتقادات و پیشنهادات از ارباب رجوع
توضیحات

علت مراجعه جنابعالی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی چه بوده است؟ م برای انجام کار خود به چه واحدی مراجعه نموده اید؟
واحد مراجعه
تاریخ مراجعه
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات موردی در خواست به شما ارائه شده است؟
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
وقت شناسی و زمان حضور کارکنان در محل کار را چگونه ارزیابی میکنید؟
نحوه انجام کار از لحاظ سرعت و دقت چگونه بوده است؟
دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوط را چگونه ارزیابی میکنید؟
نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمائید.
نام فرد یا افرادی که نا مناسبی با شما داشنه اند مرقوم فرمائید.
درصورتی که در مورد هریک از پرسشها امتیازی کمتر از متوسط می دهید، لطفا دلیل آن را بیان فرمایید.
در صورت تمایل این قسمت را تکمیل کنید:
نام و نام خانوادگی
نام دستگاه
شماره تماس
مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^