سیاست حفظ حریم خصوصی کاربران
 
 
 

1-
سازمان استان، واحد سازمانی تابعه وزارتخانه است که به منظور اعمال اختیارات و انجام وظایف وزارتخانه در استان تشکیل و کلیه وظایف و واحدهای تابعه وزارتخانه در استان در آن تجمیع می گردند. وظایف و اختیارات سازمان استان عبارت است از :

1-1انجام کلیه امور مربوط به وزارتخانه در سطح استان
2-1
پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مراجع ذیربط جهت تصویب در چهارچوب سیاست های عمومی دولت و بخش
3-1
اجرای سیاست ها و خط مشی های ابلاغی از طرف وزارتخانه متبوع
4-1
ارائه گزارش عملکرد سازمان به استانداری و وزارتخانه متبوع و دستگاههای نظارتی قانونی
5-1
نظارت بر حسن انجام وظایف شعب و نمایندگی های شرکت های وابسته به وزارتخانه در سطح استان
6-1
پیشنهاد اصلاح ساختارهای مدیریتی به وزارتخانه متبوع و نمودار تشکیلاتی و ساختار نیروی انسانی سازمان و هرگونه تغییر و اصلاح در آن به معاونت  برنامه ریزی استانداری
7-1
انجام امور محوله از طرف نهادهای ذیصلاح استانی در راستای سیاست های عمومی دولت و بخش
8-1
همکاری و هماهنگی با سازمان ها و واحدهای اجرایی استان در پیشبرد برنامه های استانی
تبصره 1- آن دسته از شرکت های دولتی که گستره و قلمرو وظایف آنها استانی است و برای انجام آنها ضرورتی به تبعیت از حوزه مرکزی شرکت متبوع خود در امور ارجاعی ندارند به صورت وابسته به سازمان استانی وزارتخانه مربوط اداره خواهند شد.
تبصره 2- سازمان استان در وزارتخانه هایی تشکیل خواهد شد که با تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امکان اجرای این مصوبه در آنها فراهم باشد.
 -2
رئیس سازمان استان با انتخاب و حکم وزیر منصوب می شود و به صورت زیر در دو زمینه پاسخگو خواهد بود :
1-2
مسئولیت پاسخگویی به وزیر در زمینه طرح ها و وظایف ملی و تحقق سیاست ها و برنامه های وزارتخانه متبوع در استان.
2-2
مسئولیت پاسخگویی به استاندار در زمینه تحقق سیاست ها و برنامه های وزارتخانه در استان و نیز تحقق برنامه ها و تصمیمات نهادهای تصمیم گیر استانی.
تبصره : در انتخاب رئیس سازمان استان، هماهنگی لازم با استاندار به عمل خواهد آمد.
3-
سطح مدیریتی (رئیس سازمان استان) بالاتر از مدیرکل و پایینتر از معاون وزیر خواهد بود. گروه شغلی، شرایط احراز و میزان فوق العاده های رؤسای سازمان های استانی با توجه به پیچیدگی و گستردگی حیطه وظایف، حسب مورد با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور، شورای حقوق و دستمزد و سایر مراجع قانونی تعیین خواهد شد.
تبصره 1 : سطح مدیریتی معاون رئیس سازمان استان معادل سطح (مدیریت) خواهد بود.
تبصره 2: عزل و نصب مدیران و مسئولان واحدهای استانی سازمان های تجمیع شده در سازمان استان بنا به پیشنهاد رئیس سازمان استان و تأیید رئیس سازمان مرکزی و حکم رئیس سازمان استان خواهد بود.
 -4
وزارتخانه ها موظفند نسبت به انجام تغییرات لازم در ساختار تشکیلات مرکزی سازمان هایی که واحدهای استانی آنها تجمیع می شود متناسب با شرایط جدید و به نحوی که در چهارچوب سیاست ها و برنامه های کلان وزارتخانه، وظیفه برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر امور تخصصی واحدهای استانی مرتبط با خود را عهده دار باشند، اقدام نمایند.
5-
با ایجاد سازمان استان برای هر یک از وزارتخانه ها، کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و دارائی‌ها و کارکنان واحدهای تابعه در استان به سازمان استان منتقل و تحت مدیریت واحد اداره می شوند
 
 
مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^