آئین نامه ها- تصویب نامه ها- دستورالعمل ها
شماره
موضوع
تاریخ تصویب
شماره۱۲۰۵۱۰/ت۵۲۹۸۹هـ تصویب نامه در خصوص اجرای اقدامات اجتماعی ـ فرهنگی در کلانشهرها ۱۳۹۶/۹/۲۸
شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۱۷۹ رأی وحدت رویه شماره 763 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد 413 و 114 قانون تجارت ۱۳۹۶/۹/۲۱
شماره۲۱۰/۷۸۴۸۶ قانون عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی از شوراهای عالی ۱۳۹۶/۹/۱۸
شماره۱۱۲۱۳۸/ت۵۴۱۱۴هـ تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (۳۶۸) ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات ۱۳۹۶/۹/۱۱
شماره۱۰۵۶۸۲/ت۵۳۴۶۵هـ اصلاح تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ۱۳۹۶/۸/۲۴
شماره۱۰۱۵۴۹/ت۵۴۵۱۶هـ تصویب نامه درخصوص حذف نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فهرست شرکت های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی ۱۳۹۶/۸/۱۶
شماره۹۶۲۲۳/ت۵۴۳۵۹هـ اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۶) آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی 06/08/1396
شماره ۹۲۵۸۱/ت۵۴۶۹۳هـ تصویب نامه در خصوص اقدام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی نسبت به خرید ساختمان ۱۳۹۶/۷/۳۰
آیین نامه اجرایی ماده 15 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 1396/05/24
شماره ۵۸۶۸۳/ت۵۴۵۳۷هـ تصویب نامه درخصوص فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (۱۴۱) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب 1394 ۱۳۹۶/۵/۱۶
شماره ۵۷۱۴۴/ت۵۳۵۱۸هـ تصویب نامه در خصوص اجرای اقدامات مربوط به مدیریت بحران در کلانشهرهای کشور ۱۳۹۶/۵/۱۱
آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم 1396/04/31
ت 42839 ه 53786 تصویب‌نامه در خصوص فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی 1396/04/15
آیین نامه اجرایی بند و تبصره 5  قانون بودجه 1396 23/03/1396
20700/ت53461هـ آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری 25/02/1396
95/908662 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل 29/09/1395
دستورالعمل موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی 05/04/1395
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای 1394/07/05
52366T/83979 ه آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 29/06/1394
52153T/67572 ه آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 27/05/1394
52099T67573 ه آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 27/05/1394
دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل موضوع مواد 8 و 58 قانون محاسبات عمومی کشور 20/03/1394
19138 ماده 7 تبصره 1 بخشنامه دوره آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات(دستورالعمل صلاحیت موسسات و مدرسان) 1394/02/16
170061 بخشنامه در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه در حین خدمت کارمندان دولت 1393/12/24
488/87035 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) 1393/12/13
145099 دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات 1393/11/20
دستورالعمل اجرایی ماده (23) قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) 1393
242895/ت48524ه‍ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- پرداخت مالیات اشخاص ثالث 1391/12/08
192909/ت48641ه‍ قوانین بازنشستگان 1391/10/03
مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^