خدمات دستگاه

اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی

دستگاه خدمت دهنده: اداره نظارت مالی

کد شناسایی خدمت

عناوین خدمت

10011145000

حسابرسی نهادهای عمومی غیردولتی

10011158000

نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاههای اجرایی

10011147000

 رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلامحل

10011144000

بررسی درخواست دادن مهلت و یا تقسیط بدهی اشخاص به دستگاههای اجرایی

10011140000

مشارکت در تخصیص اعتبار و ابلاغ آن

اداره اموال دولتی و اوراق بهادار
صدور انواع مجوزهای  مرتبط با خودروهای دستگاههای دولتی
کد شناسایی خدمت 1001115700

کد شناسایی خدمت

عناوین خدمت

10031157100

صدور مجوز شماره گذاری خودروهای خریداری شده

10031157101

صدور مجوز تغییر مالکیت خودروهای دولتی

10031157102

صدور مجوز حذف خودروهای اسقاط شده دولتی

10031157103

صدور مجوز کمیسیون خرید، فروش و انتقال خودروهای دولتی

10031157104

صدور سند فروش خودروهای دولتی

10031157105

صدور مجوز تعویض پلاک های خودروهای دولتیصدور انواع گواهی های مرتبط با اسناد مالکیت دستگاههای اجرایی

10011130000

 

کد شناسایی خدمت

عناوین خدمت

10011130100

صدور گواهی تک برگی نمودن اسناد مالکیت اموال  غیر منقول دستگاههای اجرایی(اجرای ماده 27 ضوابط اجرایی بودجه 93)

10011130101

صدور گواهی اصلاح و یا صدور سند مالکیت املاک و اراضی دستگاههای اجرایی(اجرای بند د ماده 26آیین نامه اموال دولتی)

10011130102

صدور گواهی المثنی برای اسناد مالکیت مفقوده دستگاههای اجرایی(اجرای تبصره 4 ماده 120 قانون اصلاحی قانون ثبت)

10011132000

 صدور  سفارش چاپ و توزیع اوراق بهادار و قبوض کنترله

اداره هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری

کد شناسایی خدمت

عناوین خدمت

10011154000

تعیین تکلیف علی الحساب و پیش پرداخت های  سنواتی فاقد/ ناقص اسناد و مدارک

10011141000

تدوین استانداردها، دستورالعمل ها و رویه های حسابداری بخش عمومی و پاسخگویی به استعلامات

10011153000

تهیه صورتحساب عملکرد بودجه ای سالانه کل کشور و اصلاحیه آن

اداره خزانه

کد شناسایی خدمت

عناوین خدمت

10011139000

پرداخت حقوق کارکنان دولت

10011138000

پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

10011156000

پرداخت اعتبارات هزینه ای(سایر)

10011146000

دریافت و پرداخت سپرده دستگاههای اجرایی

10011155000

اعمال حساب درآمد و صدور تاییدیه درآمد

10011137000

دریافت درآمد اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصی

10011149000

استرداد وجوه اشتباه واریزی

فايلها
darkhastmohlat.pdf 419/375 KB
form2.jpg 100/719 KB
mosharekat.pdf 363/838 KB
sterdadvarizi.pdf 484/493 KB
taeen.pdf 234/286 KB
اقلام سنواتي.pdf 35/41 KB
تاييديه منابع.pdf 394/911 KB
تاييديه منابع2.pdf 335/459 KB
خلاصه ليست رسمي وپيماني .pdf 124/289 KB
درخواست وجه تملک.pdf 455/452 KB
درخواست وجه حقوق.pdf 520/777 KB
درخواست وجه.pdf 566/273 KB
دستورالعمل تحويل وتحول ذيحسابان موضوع ماده 97.pdf 130/435 KB
فرم تحويل و تحول ذيحسابان.pdf 48/71 KB
فرم ديون بلامحل.pdf 1/86 MB
فرم ورود وخروج پرسنل.pdf 135/241 KB
نامه حقوق.pdf 198/276 KB
بيشتر
مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^