میز خدمت:

پیامبر اکرم(ص): هرکس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیزتکریم کند وغم او را بزداید ، همواره در سلسله جاودان لطف الهی خواهد بود.به منظور دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات دستگاه های اجرایی و ارایه خدمات به موقع و مؤثر به مردم و همچنین تکریم ارباب رجوع، آن دسته از دستگاه های اجرایی (اعم از سطح ملی و استانی) که عهده دار ارائه خدمات به ارباب رجوع می باشند، موظفند واحد هماهنگ کننده ای تحت عنوان «میز خدمت» در طبقه همکف ساختمان ایجاد نمایند، تا اربابان رجوع خدمت مورد نیاز خود را صرفاً از طریق این میز دریافت نمایند.
 

لازم به ذکر است، میز خدمت در اداره کل امور اقتصادی و دارائی خراسان رضوی نیز در طبقه همکف و با مسئولیت معاونت پشتیبانی استان  استقرار یافته که موجب عدم اتلاف وقت مراجعان و تسهیل در ارائه خدمات به متقاضیان شده است.

 
میز خدمت عهده دار وظایف مشروح زیر می باشد:

  • اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعین در ارتباط با امور مربوط
  • دریافت مدارک و درخواست های مراجعین
  • انجام امور و درخواست های متقاضیان در صورت امکان، در غیر این صورت اعلام تاریخ مراجعه بعدی یا زمان ارائه خدمت نهایی به مراجعین
  • دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعین
  • هدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد بسیار ضروری، پس از انجام هماهنگی با واحد اقدام کننده ذیربط
  • آن دسته از خدمات دستگاه های اجرایی که به موجب تصمیم نامه شماره 61116/42401 تاریخ 18/3/1389 وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت قابل عرضه در دفاتر پیشخوان خدمات شهری و روستایی نیست، از طریق «میز خدمت» دستگاه مربوط ارایه می شود.


 

تلفن: 051-37635602-5
دورنگار: 37685077-051
پست الکترونیکی Info@kefa.ir

 

سامانه های کاربردی:

فایل های مورد نیاز:

لینک های مرتبط:

* این خدمات از طریق شبکه دولت و یا بستر MPLS   قابل دسترسی است.

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^