اهداف و وظایف:
 
اهداف سازمان :
 1. اجرای کامل نظام درآمد هزینه استان
 2. ایفای نقش موثر در تنظیم سیاست های اقتصادی در سطح استان

اهم وظایف :
 1. همکاری و هماهنگی با سازمان ها و واحدهای اجرایی استان در پیشبرد برنامه های استانی.
 2. تنظیم خط مشی و اجرای سیاستهای اقتصادی در سطح استان و در چهارچوب سیاست های اقتصادی و مالی کشور.
 3. نظارت برحسن انجام امور مربوط به تحقیق و بررسی آثار و نتایج اقتصادی، تمام سیاستهای اقتصادی واجتماعی وفرهنگی دولت در سطح استان
 4. اجرای سیاستها وخط مشی های ابلاغی از طرف وزارت امور اقتصادی ودارائی.
 5. انجام امور محوله از طرف نهادهای ذیصلاح استانی در راستای سیاستهای عمومی دولت
 6. ارایه گزارش های مالی از عملکرد درآمدهای استانی، عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی استان به دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان از طریق دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان.
 7. پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مراجع ذیربط جهت تصویب در چارچوب سیاست های عمومی دولت.
 8. نظارت بر واریز درآمدهای عمومی کشور در سطح استان و همچنین اجرای وظایفی که به موجب قانون محاسبات عمومی کشور، آیین نامه تمرکز وجوه سپرده و آیین نامه خزانه معین و سایر قوانین و مقررات بعهده خزانه معین در استان محول شده است.
 9. اعمال نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحساب در دستگاه های اجرایی محلی وحسابرسان نظارت مالی.
 10. همکاری در جهت وصول درآمدهای استانی
 11. هسته های پژوهشی: انجام تحقیقات اقتصادی مرتبط با اولویت های پژوهشی استان2- شناسایی اولویت ها پژوهشی و مطالعاتی استان به صورت سالانه3-بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح های پژوهشی پیشنهادی 4-برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر حسن اجرای طرح های پژوهشی استان 5-تشکیل بانک اطلاعاتی حوزه اقتصاد و دارایی استان با همکاری و مشارکت واحدهای تابعه استان 6- برنامه ریزی برای ارائه مطلوب خدمات علمی و فنی7-برقراری روابط علمی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان
 12. دبیر خانه ستاد سرمایه گذاری استان که مسئول رسیدگی به اعتراض و یا شکایت متقاضیان    سرمایه گذاری در سطح استان می باشد.
 13. مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان : شناسایی و ارائه فرصت های سرمایه گذاری و تسهیل در امر سرمایه گذاری های خارجی در سطح استان (قبل، حین و پس از سرمایه گذاری)
 14. دبیرخانه ستاد توزیع سهام عدالت استان به منظور اجرای طرح واگذاری سهام عدالت در سطح استان تهران شامل:1- مدیریت جمع‌آوری اطلاعات مشمولان طرح بر اساس دستورالعملهای ابلاغی از سوی ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت 2-بررسی و ارزیابی عملکرد مسائل مربوط به مشکلات تعاونی ها و تهیه گزارش های لازم و ارائه به ستاد مرکزی3-بررسی و نظارت بر جمع‌آوری اطلاعات مشمولان طرح بر اساس معیارهای دستورالعمل مصوب ستاد
 15. دبیرخانه ستاد هدفمند کردن یارانه های استان: 1- آماده سازی مردم و فعالین اقتصادی استان از طریق اطلاع رسانی مناسب در چارچوب دستورالعمل ها و سیاست های ابلاغی کارگروه تحولات اقتصادی2-هماهنگی در اجرای برنامه های عملیاتی و دستورالعمل ها و بسته های سیاستی مصوب هدفمند کردن یارانه ها با همکاری دستگاه های ملی ذیربط3-جلب مشارکت و همکاری اصناف، بازرگانان، تولید کنندگان و یا سایر تشکل های حرفه ای و صنفی در سطح استان در چارچوب بسته ها و دستورالعمل های مصوب و ابلاغی4-نظارت و کنترل بر بازار کالاها و خدمات در سطح استان با هماهنگی وزارت بازرگانی 5-تشکیل ستادهای فرعی در سطح شهرستان با مسئولیت فرمانداران به منظور ایجاد هماهنگی در سطح هر استان 
 16. کمیته استانی مشترک سازمان امور اقتصادی و دارایی استان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان (توانمندسازی بخش خصوصی و راهکارهای بهبود فضای کسب و کار)
 17. کمیته تخصصی اقتصادی و بازرگانی شورای عالی ایرانیان مقیم خارج از کشور  
 
 
مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^