وزارت امور اقتصاد و دارایی
سازمان امور اقتصادی و دارائی خراسان رضوی
صفحه خانه
تماس با ما
English
پیوندها

پیشخوان مطبوعات

-
هرگونه خرید و فروش سهام عدالت غیرقانونی است

سید علی شهابی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی درگفتگو با روزنامه شهرآرا با بیان اینکه درحال‌حاضر هرگونه خرید و فروش سهام عدالت غیرقانونی است، گفت: تازمانی‌که خریدوفروش این سهام از طریق مجلس قانونی نشده باشد، هرگونه انتقال مالکیت آن‌‌ها بی‌اعتبار است.
ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی

در اجرای دستورالعمل ارسالی از معاونت نظارت مالی وخزانه داری کل کشور، آقای معتمدی ذیحساب ومدیر کل امور مالی سازمان ثبت احوال کشور به همراه معاونت نظارت مالی ورئیس خزانه معین خراسان رضوی ذیحسابان ومعاونین ذیحساب دستگاههای اجرایی استان را مورد ارزیابی قرار دادند
خراسان رضوی، رتبه اول جذب سرمایه گذاری خرد خارجی در کشور را دارد

خراسان رضوی در زمینه سرمایه گذاری خرد خارجی مقام اول را در کشور دارد. مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی با حضور در تحریریه روزنامه خراسان، وضعیت سرمایه گذاری خارجی در استان را تشریح کرد و گفت: خراسان رضوی به لحاظ سرمایه گذاری خرد خارجی در کشور مقام اول را دارد ولی به لحاظ رقم سرمایه گذاری های کلان دارای مقام دهم کشوری است. رضا خواجه نائینی همچنین از صدور ۱۲۹ مجوز سرمایه گذاری خارجی در استان خبر داد و تصریح کرد: خراسان رضوی در صدور مجوز سرمایه گذاری، ۴۰ مجوز از تهران - که بعد از ما قرار دارد - بیشتر دارد.
پرونده «پدیده»در ستاد سرمایه گذاری استان بررسی می شود

روزنامه خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1393/10/28 شماره انتشار 18885 فرماندار مشهد از بررسی پرونده پدیده در ستاد سرمایه گذاری خراسان رضوی خبر داد و گفت: قرار است در این ستاد به شکل دقیق موضوع پدیده بررسی شود و مواردی از قبیل نوع سرمایه گذاری، رعایت قوانین سرمایه گذاری، شفاف سازی اعداد و ارقام و... مورد بررسی قرار گیرد. «
بازدید استاندار خراسان رضوی از غرفه مرکز خدمات سرمایه گذاری در نمایشگاه کار آفرینی

در حاشیه همایش کارآفرینی که در سالن همایش های صدا و سیما ( صبا ) برگزار گردید ، استاندار خراسان رضوی از غرفه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خراسان رضوی بازدید کرد .
بيشتر
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی هرگونه خرید و فروش سهام عدالت غیرقانونی است
سید علی شهابی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی درگفتگو با روزنامه شهرآرا با بیان اینکه درحال‌حاضر هرگونه خرید و فروش سهام عدالت غیرقانونی است، گفت: تازمانی‌که خریدوفروش این سهام از طریق مجلس قانونی نشده باشد، هرگونه انتقال مالکیت آن‌‌ها بی‌اعتبار است.1393/11/4 شنبه

ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی
در اجرای دستورالعمل ارسالی از معاونت نظارت مالی وخزانه داری کل کشور، آقای معتمدی ذیحساب ومدیر کل امور مالی سازمان ثبت احوال کشور به همراه معاونت نظارت مالی ورئیس خزانه معین خراسان رضوی ذیحسابان ومعاونین ذیحساب دستگاههای اجرایی استان را مورد ارزیابی قرار دادند1393/10/28 يكشنبه

مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خبر دادخراسان رضوی، رتبه اول جذب سرمایه گذاری خرد خارجی در کشور را دارد
خراسان رضوی در زمینه سرمایه گذاری خرد خارجی مقام اول را در کشور دارد. مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی با حضور در تحریریه روزنامه خراسان، وضعیت سرمایه گذاری خارجی در استان را تشریح کرد و گفت: خراسان رضوی به لحاظ سرمایه گذاری خرد خارجی در کشور مقام اول را دارد ولی به لحاظ رقم سرمایه گذاری های کلان دارای مقام دهم کشوری است. رضا خواجه نائینی همچنین از صدور ۱۲۹ مجوز سرمایه گذاری خارجی در استان خبر داد و تصریح کرد: خراسان رضوی در صدور مجوز سرمایه گذاری، ۴۰ مجوز از تهران - که بعد از ما قرار دارد - بیشتر دارد.1393/10/28 يكشنبه

فرماندار مشهد خبر داد:پرونده «پدیده»در ستاد سرمایه گذاری استان بررسی می شود
روزنامه خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1393/10/28 شماره انتشار 18885 فرماندار مشهد از بررسی پرونده پدیده در ستاد سرمایه گذاری خراسان رضوی خبر داد و گفت: قرار است در این ستاد به شکل دقیق موضوع پدیده بررسی شود و مواردی از قبیل نوع سرمایه گذاری، رعایت قوانین سرمایه گذاری، شفاف سازی اعداد و ارقام و... مورد بررسی قرار گیرد. «1393/10/28 يكشنبه

بازدید استاندار خراسان رضوی از غرفه مرکز خدمات سرمایه گذاری در نمایشگاه کار آفرینی
در حاشیه همایش کارآفرینی که در سالن همایش های صدا و سیما ( صبا ) برگزار گردید ، استاندار خراسان رضوی از غرفه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خراسان رضوی بازدید کرد . 1393/10/25 پنجشنبه

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در گفت وگو با خراسان خبر داد:تحقق 70.7 درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در استان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی از تحقق 70.7 درصدی وصول درآمد امسال این استان تا کنون خبر داد.سید علی شهابی دیروز در گفت و گو با روزنامه خراسان افزود:1393/10/17 چهارشنبه

بيشتر
سايراخبار
هرگونه خرید و فروش سهام عدالت غیرقانونی است
ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی
خراسان رضوی، رتبه اول جذب سرمایه گذاری خرد خارجی در کشور را دارد
 • 1393/10/28 يكشنبه مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خبر داد خراسان رضوی، رتبه اول جذب سرمایه گذاری خرد خارجی در کشور را دارد
  خراسان رضوی در زمینه سرمایه گذاری خرد خارجی مقام اول را در کشور دارد. مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی با حضور در تحریریه روزنامه خراسان، وضعیت سرمایه گذاری خارجی در استان را تشریح کرد و گفت: خراسان رضوی به لحاظ سرمایه گذاری خرد خارجی در کشور مقام اول را دارد ولی به لحاظ رقم سرمایه گذاری های کلان دارای مقام دهم کشوری است. رضا خواجه نائینی همچنین از صدور ۱۲۹ مجوز سرمایه گذاری خارجی در استان خبر داد و تصریح کرد: خراسان رضوی در صدور مجوز سرمایه گذاری، ۴۰ مجوز از تهران - که بعد از ما قرار دارد - بیشتر دارد.
پرونده «پدیده»در ستاد سرمایه گذاری استان بررسی می شود
 • 1393/10/28 يكشنبه فرماندار مشهد خبر داد: پرونده «پدیده»در ستاد سرمایه گذاری استان بررسی می شود
  روزنامه خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1393/10/28 شماره انتشار 18885 فرماندار مشهد از بررسی پرونده پدیده در ستاد سرمایه گذاری خراسان رضوی خبر داد و گفت: قرار است در این ستاد به شکل دقیق موضوع پدیده بررسی شود و مواردی از قبیل نوع سرمایه گذاری، رعایت قوانین سرمایه گذاری، شفاف سازی اعداد و ارقام و... مورد بررسی قرار گیرد. «
بازدید استاندار خراسان رضوی از غرفه مرکز خدمات سرمایه گذاری در نمایشگاه کار آفرینی
دسترسي سريع
هرگونه خرید و فروش سهام عدالت غیرقانونی است
ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی
خراسان رضوی، رتبه اول جذب سرمایه گذاری خرد خارجی در کشور را دارد
 • 1393/10/28 يكشنبه مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خبر داد خراسان رضوی، رتبه اول جذب سرمایه گذاری خرد خارجی در کشور را دارد
  خراسان رضوی در زمینه سرمایه گذاری خرد خارجی مقام اول را در کشور دارد. مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی با حضور در تحریریه روزنامه خراسان، وضعیت سرمایه گذاری خارجی در استان را تشریح کرد و گفت: خراسان رضوی به لحاظ سرمایه گذاری خرد خارجی در کشور مقام اول را دارد ولی به لحاظ رقم سرمایه گذاری های کلان دارای مقام دهم کشوری است. رضا خواجه نائینی همچنین از صدور ۱۲۹ مجوز سرمایه گذاری خارجی در استان خبر داد و تصریح کرد: خراسان رضوی در صدور مجوز سرمایه گذاری، ۴۰ مجوز از تهران - که بعد از ما قرار دارد - بیشتر دارد.
پرونده «پدیده»در ستاد سرمایه گذاری استان بررسی می شود
 • 1393/10/28 يكشنبه فرماندار مشهد خبر داد: پرونده «پدیده»در ستاد سرمایه گذاری استان بررسی می شود
  روزنامه خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1393/10/28 شماره انتشار 18885 فرماندار مشهد از بررسی پرونده پدیده در ستاد سرمایه گذاری خراسان رضوی خبر داد و گفت: قرار است در این ستاد به شکل دقیق موضوع پدیده بررسی شود و مواردی از قبیل نوع سرمایه گذاری، رعایت قوانین سرمایه گذاری، شفاف سازی اعداد و ارقام و... مورد بررسی قرار گیرد. «
بازدید استاندار خراسان رضوی از غرفه مرکز خدمات سرمایه گذاری در نمایشگاه کار آفرینی
خدمات الکترونیکی
مناقصه و مزايده
مراجعه کننده محترم ،جهت مشاهده آگهی های مناقصه و مزایده مربوط به وزارت امور اقتصادی ودارایی می توانید به سایت http://iets.mporg.ir مراجعه نموده ولیست فراخوان ها را مشاهده نمایید.
تقويم
<>
شيدسچپج
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
اوقات شرعي
True
نظر خواهي
به نظر شما محتويات و طراحي سايت چگونه است ؟
   
خيلي خوب
خوب
متوسط


خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MefaGuest)


Powered By Sigma ITID.